ទស្សនាវដ្តី FUKT

FUKT គឺជាវិសាលភាពទៅក្នុងព័ត៌មានលម្អិតនៃប្រភពផ្សេងៗគ្នានៃប្រធានបទដូចគ្នា៖ គំនូរសហសម័យ និងរូបភាពក្រាហ្វិក។ រីករាយជាមួយការសម្ភាសន៍ អ្វីដែលសិល្បករដែលកំពុងលេចធ្លោត្រូវតែនិយាយ និងមិនមានការរំខានពាណិជ្ជកម្ម៖ FUKT ដែលត្រូវបានកែសម្រួលក្នុងប្រទេសន័រវេស គឺគ្មានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ជាមួយនឹងការរចនាគម្របរបស់វាផ្លាស់ប្តូរជាមួយគ្រប់បញ្ហា ហើយតែងតែត្រូវបានបំផុសគំនិតដោយខ្លឹមសារដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនៅខាងក្នុងពួកគេ។

ចំណងជើង

ទៅកំពូល